Niet reanimeren a.u.b.

Afgelopen vrijdag zat ik zenuwachtig op de bank voor de uitzending van Zembla over reanimatie. Twee opname dagen hebben we gehad en in totaal heb ik zeker 3 uur met regisseur Thomas Blom gesproken. Dan is het altijd de vraag wat Zembla wel of niet zal gebruiken. Net als de andere betrokkenen heb ik de uitzending van te voren niet mogen zien. Over het resultaat kan ik kort zijn: het is een uitstekende documentaire geworden, waarin beeldvorming en realiteit uitstekend tegenover elkaar zijn gezet. Reanimatie redt jaarlijks duizenden mensen het leven, maar doorgeschoten toepassing leidt tot ernstige mishandeling van kwetsbare hoogbejaarden. Dat zorgverleners met regelmaat walgen van de praktijk bleek al uit mijn onderzoek, maar het is goed dat een breed publiek daar ook mee in aanraking is gekomen. Er kwamen veel reacties na de uitzending. Mensen reageerde geschokt over het feit dat slechts 15% van de mensen een reanimatie overleeft. Sowieso vond vrijwel iedereen het een heel heftige uitzending. Op radio 1 had men gelukkig oog voor de positie van verpleegkundigen in de reanimatiepraktijk. Ik zal hard mijn best doen het punt op de agenda te houden. Teleurstellend vind ik de reactie van de Hartstichting. Nog geen minuut na de uitzending verscheen een persbericht waarin men vol achter de eigen campagne bleef staan. Enige reflectie op het effect van de eigen propaganda was op zijn plaats geweest. Persoonlijk vind ik het jammer dat de Hartstichting er alleen is voor patienten die alles op alles zetten om in leven te blijven. Zij die geen reanimatie wensen, of zij die weten dat reanimatie voor hen alleen maar schade oplevert, worden praktisch geëxcommuniceerd. ‘Ga maar naar de NVVE voor een niet-reanimerenpenning’. Wat een onzin. De Hartstichting kan toch zelf ook met zo’n penning komen? Treurig vind ik het ook dat de Nederlandse vereniging van cardiologen het standpunt van de Hartstichting onverkort steunt. Juist deze artsenclub zou moeten wijzen op het belang van goede voorlichting en keuze vrijheid. Of zijn cardiologen tegen de WGBO? Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat de KNMG van de handelswijze van de Hartstichting vindt? Hoe dan ook hoop ik dat de uitzending van Zembla nog een lange staart gaat krijgen.