intakelijst

Een zeer populaire bezigheid in het verpleeghuis is het bijhouden van een intakelijst. Zo’n lijst wordt ‘gestart’ als het vermoeden bestaat dat een bewoner onvoldoende drinkt. Het nut van zo’n lijst is dubieus. Natuurlijk, je kunt een dag of zelfs twee dagen de intake bijhouden. Waarschijnlijk zie je dan het vermoeden bevestigd. De bewoner, bijvoorbeeld een ernstig demente vrouw, komt dagelijks niet verder dan driekwart liter. Dat weet je dan. Stoppen met de lijst. Stoppen? Nee hoor. Omdat mevrouw te weinig drinkt moeten we haar meer stimuleren. En om te kijken of het stimuleren helpt gaan we de intakelijst nog drie maanden bijhouden. Met de informatie die het lijstje de komende drie maanden oplevert gebeurt verder niets. Drinkt mevrouw ietsjes meer? Prima, fijn voor mevrouw. Drinkt mevrouw steeds minder? Jammer, maar naast stimuleren wordt er verder geen enkele actie ondernomen. Zo gaan die dingen met mensen die ernstig dement zijn. Ze drinken steeds minder en gaan dood. Maar als we niets met de informatie doen, is het dan niet zinloos om de intakelijst zo lang bij te houden? Zeker niet. Het lijstje functioneert als een strenge toezichthouder. De hele dienst loopt de intakelijst immers jengelend achter de verzorgende aan. ‘Ben jij de intake wel aan het stimuleren van mevrouw de Groot? Echt waar? Daar merk ik anders weinig van want je hebt nog niks genoteerd.’   De verzorgende kan het niet maken om aan het eind van haar dienst een lege intakelijst te presenteren. Haar collega’s zullen denken dat ze de gehele avond uit haar neus heeft lopen eten. En wat zou er gebeuren als de familie om de intakelijst vraagt en er staat niets op? Voor je het weet staan ze weer te klagen bij het afdelingshoofd. Nee hoor, er zit niets anders op dan de intake te stimuleren van mevrouw de Groot, ook al ligt ze net lekker te slapen en zijn er nog duizend andere dingen te doen. Soms, en dit mogen jullie echt niet verder vertellen, lukt het gewoon niet om bij mevrouw de Groot iets naar binnen te krijgen. Ze wil gewoon niet. Maar de lijst dwingt. De familie zal er om vragen. Weet je wat? We zetten er gewoon 150cc op. Een mooi beker vla. Dat zal de dochter van mevrouw de Groot vast tevreden stellen.